20220326141712

Qaz müalicəsi

Biz dürüstlüyü və qazan-qazanı əməliyyat prinsipi kimi qəbul edirik və hər bir işə ciddi nəzarət və qayğı ilə yanaşırıq.
 • Qazın təmizlənməsi üçün istifadə olunan aktivləşdirilmiş karbon

  Qazın təmizlənməsi üçün istifadə olunan aktivləşdirilmiş karbon

  Texnologiya
  Bu seriyalaraktivləşdirilibdənəvər formada karbondan hazırlanıremaldan sonra xırdalanma prosesi altında yüksək temperaturlu su buxarı üsulu ilə aktivləşdirilmiş meyvə torunun qabığı və ya kömür.

  Xüsusiyyətlər
  Geniş səth sahəsi, inkişaf etmiş məsamə quruluşu, yüksək adsorbsiya, yüksək möhkəmlik, yaxşı yuyulan, asan bərpa funksiyası olan bu aktivləşdirilmiş karbon seriyası.

  Sahələrdən istifadə
  Kimyəvi materialların qaz təmizlənməsi, kimyəvi sintez, əczaçılıq sənayesi, karbon qazı, hidrogen, azot, xlor, hidrogen xlorid, asetilen, etilen, inert qaz ilə içkilər üçün istifadə olunur.Egzozun təmizlənməsi, bölünməsi və zərifləşdirilməsi kimi atom qurğuları üçün istifadə olunur.